Trà thảo dược Panas Karantina
August 9, 2017
Dịch vụ phòng thí nghiệm
August 9, 2017

RAU SẠCH TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP

 

Tháng 04 năm 2014, Chi nhánh nghiên cứu và Sản xuất Đồng Nai đã được tổ chức Control Union (UK) đánh giá và đồng ý cấp chứng nhận Global GAP (Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) cho hệ thống quản lý canh tác của mình.

Nông sản tươi từ trang trại  Gen-Viet không chỉ được bán trong các siêu thị trên khắp Việt Nam mà còn xuất khẩu sang Châu Âu.

 

**Khách hàng:

Các đối tác tiêu thụ chính như sau:

  • Công ty Đà Lạt G.A.P
  • Công ty Sông Xanh
  • Công ty Shambala
  • Và một số đối tác khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *