Rau sạch
August 9, 2017
Album trà karantina
August 9, 2017

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Dịch vụ nghiên cứu của công ty chủ yếu tập trung vào khảo nghiệm và chọn giống rau màu, vi nhân giống cây trồng, thử nghiệm và đánh giá các chế phẩm dùng trong nông nghiệp và nghiên cứu di truyền chọn giống dựa trên chỉ thị phân tử theo đơn đặt hàng.

Các trang thiết bị phục vụ công tác nuôi cấy mô và nhân giống cây trồng  như sau:

  • Tủ cấy mô
  • Máy cất nước
  • Máy lắc vòng
  • Tủ hút khí độc
  • Tủ lạnh, máy xay, nồi hấp điện
  • Bếp ga, bếp từ
  • Máy đo Ph
  • Cân phân tích 4 số

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *