Admin Tien

August 9, 2017

Album phòng thí nghiệm

August 9, 2017

Album rau sạch

August 9, 2017

Album trà karantina

August 9, 2017

Dịch vụ phòng thí nghiệm

PHÒNG THÍ NGHIỆM Dịch vụ nghiên cứu của công ty chủ yếu tập trung vào khảo nghiệm và chọn giống rau màu, vi nhân giống cây […]